Tillbyggnader

Vid större konstruktioner som lösvirkeshus, tillbyggnader, garage eller liknande så gäller det att som kund hitta en byggfirma ni känner att ni kan lite på och som har gjort liknande arbeten. Det är större process där allt från markarbete, gjutning, stommar, isolering etc etc måste fungera i samklang. Många moment som sker i det tidiga skedet måste dessutom utföras hundra procent korrekt av den anledningen att de inte går att åtgärda i ett senare skede. Det är till exempel ganska knepigt att åtgärda trasiga värmeslingor när de ligger ingjutna i betongplattan eller att huset står 20cm ovanför godkänd maxhöjd i enlighet med bygglovet. Därför är det viktigt att välja rätt partner från början och att tillsammans gå genom alla moment ordentligt.

Med oss vet ni att rätt person gör rätt

För en bra byggerfarenhet

Vi har vuxit organiskt sedan starten 2012 med mindre uppdrag som vi för oss har varit hanterbara. Storleken och komplexiteten har vuxit allt eftersom men aldrig utan att kunskapen hållit jämna steg. Istället för att börja att tänka på fakturastorlek och utlandsresa (i första hand) så har vi funderat över om vi kan göra jobbet utan att behöva skämmas. Numera har vi kunskap och erfarenhet av större byggprojekt där vi haft totalentreprenaden. Och vi har referenserna.

Trygghet

Vi kan finnas med redan på planeringsstadiet för att bistå er eller räkna på färdig ritning. Oavsett vad så lämnar vi kvalitetsintyg och garantier på vårt arbete.& Självklart har vi de försäkringar som krävs.

Bygglov

Har du bestämt dig för att bygga garage? Då gäller det att få igenom ett bygglov. Vi hjälper våra kunder och går ofta in som stöd för kunden i diskussion med bygglovshandläggare. Här delar vi med oss av några viktiga tips för att lyckas.

Till- & Nybyggnationer

 Villor, garage, poolhus, modulhus eller friggebodar. Får vi bara en ritning (och läsglasögon) så kan vi göra jobbet. Byggprojekt handlar mycket om att vara en effektiv problemlösare eftersom ingen ritning eller planering fungerar hela vägen. Verkligheten krånglar

Totalentreprenad

Vi arbetar i princip enbart med uppdrag där vi har hela entreprenaden. Erfarenheten säger oss att arbetet fungerar bättre när de som bygger tidigare har samarbetat med varandra. Alla vet hur de arbetar och vad de behöver för att göra jobbet bättre och effektivare.