Dränering och isolering

IIngen annan enskild åtgärd ger så mycket tillbaka i form av värdeökning och boendemiljö. Läs mer om hur en dränering går till steg för steg eller ring så berättar vi mer. Till isolering och fuktskydd använder vi märket Isodrän, erfarenheten av material & dräneringsarbete gör att vi kan arbeta både effektivt och noggrant. Allt arbete utförs enligt gällande regelverk och dokumenteras för er trygghet.

Med oss vet ni att rätt person gör rätt

Så här går en dränering till

Dränering kräver grävarbete och man måste ta med i beräkningen att delar av trädgården kommer att ta skada av arbetet.. Man gräver undan jord och grus, för att frilägga husgrunden, och eventuella källarväggar innan arbetet med att isolera grund och källarväggar kan påbörjas.

Dränering

Dräneringsrör läggs i botten av diket med en lutning mot avlopp eller stenkista. Dräneringsrören tar hand om det vatten som kommer underifrån och det vatten som tränger neråt i marken.


Isolering

Källarväggarna skyddas mot fukt med Isodränskivor som som isolerar och dränerar grunden. En dräneringsduk läggs runt dräneringsrör och över Isodränskivorna för att jord och lera med tiden inte ska påverka funktionen hos materialet.

Dagvatten

Ledningar läggs så att vattnet leds bort från husgrunden. Det tar hand om vatten från tak och ev. asfalterade ytor. Det kan ske på flera olika sätt, bland annat genom att anlägga en dagvattenbrunn, eller dra fasta ledningar från stuprör och iväg till stenkista/kommunalt avloppssystem där så är tillåtet.

Återställning

När dräneringsarbetet är klart och dokumenterat så fylls dräneringsdiket igen och berörda delar av tomten återställs med vad som kallas en grovplanering. En grovplanering är precis som det låter, massor jämnas ut med grävmaskin & större stenar flyttas åt sidan/grävs ned. Önskas, kan vi självklart bistå även med finplanering. 

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!